Darthuizer Toneelvereniging

Welkom bij Darthuizer Toneel

 

 

Op zaterdag 29 januari 2022 hebben wij onze jaarvergadering gehad. Tijdens deze vergadering is onze nieuwe voorzitter gekozen, te weten John van Spanje. Onze vorige voorzitter Paul van Veen willen wij hartelijk bedanken voor zijn inzet voor alle jaren dat hij in het bestuur heeft gezeten. Zonder leden zoals jij kunnen wij geen vereniging zijn! John wij wensen jou heel veel succes en plezier in het bestuur van onze mooie vereniging.