Aanmeldingsformulier

Met onderstaand formulier kun je je aanmelden als lid of jeugdlid van onze vereniging. We zullen te allen tijde contact opnemen met je nadat we het formulier hebben ontvangen.

 

Uitgangspunten

  • Spelende leden verklaren zich bereid om de eerste 3 jaar op de spelerslijst te worden

    geplaatst en mee te spelen in een toneelstuk als zij daarvoor worden gevraagd.

  • Bij het aantal van 100 betalende leden worden toekomstige niet-spelende leden op

    een wachtlijst geplaatst.

 

INCASSO

Ondergetekende verklaart lid te zijn van de Darthuizer Toneelvereniging en verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan de DTV de jaarlijkse contributie

  • à € 42,50 p.p. voor volwassen leden

  • à € 20,- p.p. voor jeugdleden

van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

  • (deze contributie zal jaarlijks omstreeks mei van uw rekening worden afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de incasso-opdracht automatisch stopgezet)