Aanmeldingsformulier

Met onderstaand formulier kun je je aanmelden als lid van onze vereniging. We zullen te allen tijde contact opnemen met je nadat we het formulier hebben ontvangen.

 

Uitgangspunten

  •  Spelende leden verklaren zich bereid om de eerste 3 jaar op de spelerslijst te worden
     geplaatst en mee te spelen in een toneelstuk als zij daarvoor worden gevraagd
  •  Leden van 16 en 17 jaar hebben geen stemrecht
  •  Schriftelijke opzegging geschiedt via het secretariaat

 

INCASSO

Ondergetekende verklaart lid te zijn van de Darthuizer Toneelvereniging en verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan de DTV de jaarlijkse contributie

  • à € 45,- p.p. voor leden

van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

  • (deze contributie zal jaarlijks omstreeks mei van uw rekening worden afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de incasso-opdracht automatisch stopgezet)